Gobernuaren proposamenak Lehendakaritza
100 %alde
2 boto (2/0)

XI. Legegintzaldiko legegintza-programak Eusko Jaurlaritzaren arau-ekoizpenak zer helburu eta lehentasun izango dituen ezartzen du, bai eta horretarako zer bitarteko baliatuko diren ere, eta Jaurlaritzaren konpromiso irmoaren erakusgarri da, baliabide publikoen kudeaketa eraginkorragoa, doituagoa eta modernoagoa lortzeko bidean, betiere herritarren mesedetan.

Jarraian, Eusko Jaurlaritzaren legegintza-programa azalduko dugu zure iritzia eman eta iruzkinak egin ditzazun: XI. legegintzaldirako Legegintza-Programa

 

 

Aldeko argudioak
Gehienez 255 karaktere
Kontrako argudioak
Gehienez 255 karaktere
Iruzkin bat
 • Faceless avatar thumb 70
  Ezer esateko?… Iritzia eman gobernuaren proposamen honi buruz
 • Lehendakaritza
  2018.eko irailak 28

  El Lehendakari Urkullu ha hecho balance de la acción del Gobierno Vasco en el Pleno de Política General, que marca el inicio del curso parlamentario (20 de septiembre de 2018).

  Nos encontramos en el ecuador de la legislatura y es momento de hacer balance tanto de las actuaciones desarrolladas como de las próximas iniciativas a poner en marcha en cumplimiento del Programa de Gobierno.

  Los principales resultados son los siguientes:

  -Hemos implementado el 100% del Programa Operativo. Los 175 Compromisos y las 655 iniciativas cuentan con actuaciones en ejecución. Suman 3.268 actuaciones publicadas en el Portal de transparencia IREKIA.

  -De los 28 proyectos de ley que integran el Calendario Legislativo, 3 han sido aprobados en esta Cámara (Dopaje en el deporte, Formación Profesional, Puertos y transporte marítimo); otros 7 están en tramitación y 9 han iniciado su tramitación en el Gobierno. Hemos puesto en marcha 19 iniciativas y las 9 restantes las completaremos en la segunda parte de la legislatura.

  -Los 15 Planes Estratégicos han sido aprobados y están en vigor. Desde el pasado mes de septiembre se han aprobado: Plan de Convivencia y Derechos Humanos; Plan Estratégico de Empleo; Agenda Estratégica del Euskera; Plan de Turismo, Comercio y Consumo y Plan de Gobernanza e Innovación Pública; también la Estrategia de Internacionalización “Euskadi Basque Country” y el VII Plan para la Igualdad de Hombre y Mujeres.

  -De los 58 Planes departamentales, 45 están en vigor, un 77%. Sólo el primer semestre se han aprobado 14 Planes, entre ellos: Plan Interinstitucional por las Familias, Plan Director de Vivienda, Plan de Internacionalización empresarial o V Plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración.

  -Los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Institucionales han aprobado sus Planes Estratégicos de Subvenciones para 2018. Estos Planes movilizan 1.528 millones de euros en líneas de apoyo al Eje de la Reactivación Económica, el Empleo y la Sostenibilidad; así como el Desarrollo humano, la integración social y la igualdad.

  ----------------------

  Legebiltzarraren urteko jardunari hasiera ematen dion Politika Orokorreko Osoko Bilkuran Lehendakariak Gobernuaren ekintzaren balantzea egin du (2018ko irailak 20).

  Legegintzaldi honetako lehenengo bi urteak igaro dira jada, eta balantzea egiteko unea da, bai egindako jarduerena, bai Gobernu Programa betetzeko abian jarriko diren hurrengo ekimenena.

  Ikus ditzagun emaitza nagusiak:

  -Programa Eragilearen % 100 jarri dugu martxan. 175 konpromisoetan eta 655 ekimenetan bada jarduerarik martxan. IREKIA gardentasun-atarian 3.268 jarduera argitaratu ditugu.

  -Legegintzako egutegia osatzen duten 28 lege-proiektuetatik, 3 jada ganbera honetan onartuta daude (Kiroletako Dopina, Lanbide Heziketa eta Portuak eta Itsas Garraioa); beste 7, tramitazio-bidean dira, eta 9, Gobernuan dira tramitatzen hasiak. 19 ekimen jarri ditugu martxan; eta, gainerako 9ak, legegintzaldiko bigarren zatian osatuko ditugu.

  -15 plan estrategikoak onartu ditugu, eta indarrean dira. Joan den irailetik, hauek onartu dira: Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana; Enplegu Plan Estrategikoa; Euskararen Agenda Estrategikoa; Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Plana; eta Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plana; eta baita beste bi ere: “Euskadi Basque Country” Nazioartekotze Estrategia, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana.

  -Sailetarako 58 planetatik, 45 indarrean dira, % 77. Lehen seihilekoan soilik, 14 plan onartu dira. Horien artean: Familiei Laguntza emateko Erakundeen arteko Plana; Etxebizitza Plan Zuzentzailea; Enpresak Nazioartekotzeko Plana; edo Herritartasunaren, Kultura Aniztasunaren eta Immigrazioaren arloko Jarduketa Plana.

  -Sailek, erakunde autonomoek eta ente instituzionalek onartuak dituzten 2018rako beren Dirulaguntzetarako Plan Estrategikoak. Plan horiek 1.528 milioi euro mugiarazten dituzte ildo hauetan: Ekonomia Suspertzeko, Enplegurako eta Jasangarritasunerako ardatzean, eta giza garapenean, gizarte-integrazioan eta berdintasunean.

Komunikabideek behera kargatzeko