EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-03-22 Aldizkari honetan argitaratua: 2019057

AGINDUA, 2019ko martxoaren 13koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019ko urtean Euskadi literatura-sariak arautu eta horretarako deialdia egiten duena.

Xedapenaren data: 2019-03-13
Hurrenkenaren zenbakia: 201901491
Maila: Agindua
Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, dekretu honen beraren 14. artikuluan aipatua, lehengo Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren baitako Hizkuntza Politikako eta Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordetzen organo eta unitateek osatuko dute, hala xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarrian. Organo eta unitate horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitu zizkion apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuak, sailaren egitura organikoa ezarri eta arte eta kultura alorreko jarduerei loturiko eskumenak eta horien zabalkundearen gainekoak Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitu zizkionak.
Euskadi literatura-sariak hainbat modalitatetan ematen dira, eta aurreko urtean argitaratutako literatura lanen kalitatea saritzen dute, horrela literaturaren alorreko idazle, itzultzaile eta ilustratzaileen sorkuntza sustatzeko.
Urtero egiten da sari hauetarako deialdia, asmo bikoitzarekin: saritutako lanak zabaltzea eta egileak eurak eta egin dituzten lanak ezagutaraztea.
Liburugintzaren eta literaturaren alorrean duten oihartzun eta garrantziagatik, sari hauek euskal literatura sustatzeko eta zabaltzeko tresnarik egokienetako bat bihurtu dira.
Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitekoa da, besteak beste, literatura-sorkuntza errazten duten jarduerak sustatzea. Beraz, bere zeregina betetzeko, Sailak egoki deritzo Euskadi literatura-sariak, hainbat modalitatetan, arautzeari eta horretarako deialdia egiteari.
Deialdi hau, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2018ko urtarrilaren 31ko Aginduaren bidez onartutako dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan dago.
Ondorioz, hauxe
EBAZTEN DUT:
1. artikulua.– Xedea.
1.– Agindu honen xedea da Euskadi literatura-sariak, haien zazpi modalitateetan, arautzea eta horretarako deialdia egitea:
a) Euskarazko literatura.
b) Gaztelaniazko literatura.
c) Euskarazko haur eta gazte literatura.
d) Euskarazko literatura itzulpena.
e) Literatura lanaren ilustrazioa.
f) Euskarazko saiakera.
g) Gaztelaniazko saiakera.
2.– Sarien asmoa da bizirik dauden egileek aipatutako literatura generoetan argitaratutako lan nabarmenena saritzea, gai horietan adituak direnen arabera.
2. artikulua.– Sarien izaera.
1.– Euskadi literatura sariak 18.000 euro gordinez hornituta daude modalitate bakoitzeko. Diru-kopuru hori saritutako lanen egileei emango zaie. Saritutako pertsonek, era berean, Euskadi literatura sarientzat berariaz Jose Ibarrola Bellidok eginiko «Liburu Nabigatzailea» izeneko eskulturaren ale zenbatua jasoko dute.
2.– Horrez gain, saritutako lanaren egileek (euskarazko itzulpenaren kasuan salbu) beste 4.000 euro gordin ere jasoko dituzte, saritutako lana jatorrizkoa ez den beste hizkuntza batean argitaratzeko kontratua sinatu ostean. Ediziorako kontratua 2020ko abenduaren 31 baino lehen sinatu beharko da.
3.– Lan baten egilea bat baino gehiago denean, eta besterik ez bada lanean azaltzen, ulertuko da haien parte-hartzearen proportzioa berdina dela, eta beraz, sariaren diru-kopurua zati berdinetan banatuko da haien artean. Kasu hauetan egileek «Liburu Nabigatzailea» eskulturaren ale bana jasoko dute.
3. artikulua.– Kudeaketa organoa.
Honako deialdi honen kudeaketa Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Sustatzeko zuzendaritzari dagokio.
4. artikulua.– Literatura lanen betekizunak.
1.– Euskadi literatura sariak eskuratzeko aukera, argitaratze unean bizirik dauden egileek idatzi, itzuli edo ilustratutako lanek izan ahalko dute. Lan horiek lehen aldiz 2018. urtean argitaratuak izan beharko dute, ISBN (International Standard Book Number) izan behar dute, eta zabalkundea egiteko bete beharreko lege-baldintzak bete beharko ditu. Liburu kontzeptua zer den ulertzeko, Irakurketa, Liburu eta Liburutegien ekainaren 22ko 10/2007 Legearen definizioa bere 2.a) artikuluan hartuko da gidari: «Liburua: lan zientifikoa, artistikoa, literarioa edo beste edozein motatakoa, liburuki bat edo gehiago izanda argitalpen bakarra eta era inprimatuan edo irakurgarria den beste edozein euskarritan argitaratu daitekeena. Liburuaren definizioan sartzen dira, agindu honetan xedatutakoarekin bat, liburu elektronikoak eta internet edo etorkizunean ager daitekeen beste edozein euskarritan zabaldu edo argitaratzen diren liburuak, inprimatuak, ikusizkoak, ikusentzunezkoak edo soinua duten material osagarriak, liburuarekin batera argitaratzen badira eta liburu beraren izaera bateratuaren barruan daudenak, eta baita beste edozein argitalpen-produkzioa ere». Lege-gordailuan agertzen den urtea izango da argitaratze urtea. Lanaren zati idatziaren edo grafikoaren egileak pertsona fisikoak izango dira.
2.– Hala ere, kasuan kasuko modalitatean sari hau azken hiru deialdietako batean jaso duten, edo epaimahaiek saria jasotzeko proposatuak izan diren idazle, itzultzaile edo ilustratzaileen lanak alde batera utziko dira, nahiz eta goiko atalean zehaztutako baldintzak bete.
3.– Modalitate bakoitzaren betekizunak.
a) Euskarazko literatura: jatorriz euskaraz idatzitako literatura-sorkuntzako lanak, lehen aldiz 2018. urtean argitaratuak.
b) Gaztelaniazko literatura: jatorriz gaztelaniaz idatzitako literatura-sorkuntzako lanak, lehen aldiz 2018. urtean argitaratuak.
c) Euskarazko haur eta gazte literatura: jatorriz euskaraz idatzitako haur eta gazte literatura-sorkuntzako lanak, lehen aldiz 2018. urtean argitaratuak.
d) Euskarazko literatura itzulpena: beste edozein hizkuntzatatik euskarara itzulitako literatura lan berriak, lehen aldiz 2018. urtean argitaratuak. Saria eskuratzeko aukera izango dute, baita ere, beste itzultzaile profesional batek gutxienez hamar urte lehenago argitaratutako lan beraren beste itzulpen batekin editatzen diren lanek.
e) Literatura lanaren ilustrazioa: liburu tankeran argitaratutako literatura lanak (albumak, liburu ilustratuak, nobela grafikoak, komikiak), ilustrazio-zati esanguratsua dutenak. Lanaren zati ilustratua originala izan behar du, 2018. urtean argitaratua eta aurretik liburu moduan argitaratu gabea.
f) Euskarazko saiakera: jatorriz euskaraz idatzitako saiakera-lanak, lehen aldiz 2018. urtean argitaratuak.
g) Gaztelaniazko saiakera: jatorriz gaztelaniaz idatzitako saiakera-lanak, lehen aldiz 2018. urtean argitaratuak.
4.– Gainera, gaztelaniazko literatura, literatura lanaren ilustrazioa eta gaztelaniazko saiakera modalitateetan, egile guztiek hauetako baldintza bat gutxienez bete beharko dute:
a) Euskadiko Autonomia Erkidegoan jaio izana edo bertan administrazio-egoitza izatea agindu hau argitaratzen den unean, edo argitaratu aurretik ere administrazio-egoitza eduki izana urte batez gutxienik Euskadiko Autonomia Erkidegoan.
b) Gaztelaniazko literatura eta gaztelaniazko saiakera modalitatean, idazlea, pertsona fisiko bezala, Euskadiko Autonomia Erkidegoko idazle-elkarteren baten barruan egotea. Literatura lanaren ilustrazio sarian, ilustratzailea pertsona fisiko bezala, Euskadiko Autonomia Erkidegoko ilustratzaile-elkarteren baten barruan egotea.
c) Saria irabazteko lana Euskadiko Autonomia Erkidegoko argitaletxe batean argitaratu izana, edo Euskadiko Editoreen Elkartearekin edo Euskal Editoreen Elkartearekin loturiko argitaletxe batean.
5.– Ezin izango dute sari hauetan parte hartu, dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzearekin zigor administratibo edo penalik, bai eta horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekurik dutenek ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legezko azken xedapenetako seigarrena urratuz sexu-diskriminazioa egiteagatik debeku horrekin zigortuta daudenek barne.
5. artikulua.– Lanak, dokumentazioa aurkeztea eta epea.
1.– Modalitate bakoitzeko epaimahaikide bakoitzak sarirako 1-4 hautagai aurkeztuko du.
2.– Epaimahaikideek, eskabideak aurrez aurre edo bitarteko elektronikoz baliatuta aurkeztuko dituzte:
– Aurrez aurre: eskabideak toki hauetan aurkeztu ahal izango dira: Zuzenean zerbitzuan, EAEko erregistro osagarrietan, hau da, apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa) adierazitako edozein erregistrotan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.
– Bitarteko elektronikoz: euskadi.eus egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira eskabideak, artikulu honetako 3 zenbakian adierazten den helbidearen bidez.
Eskabidea eta dokumentuak aurrez aurre aurkezteak edo bide elektronikoa erabiltzeak ez du esan nahi nahitaez baliabide horiek erabili behar direnik prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke-eta.
3.– Eskabideak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-en egoitza elektroniko honetan eskura daitezke:
https://www.euskadi.eus/saria_lehiaketa/2019/euskadi-literatura-sariak/web01-tramite/eu
Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.
4.– Hautagaiek 4. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta sarietan parte hartzeko baldintzak betetzeari dagokion akreditazioa beharrezkoa bada, hamar eguneko epea emango zaio interesdunari aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Horrela egingo ez balu, ez da sarirako lan horren proposamena kontuan hartuko.
Epaimahaiek aurkeztutako hautagaien egileei jakinaraziko zaie haien parte hartzea sarietan.
Sarirako hautagaiak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da, eta 2019ko maiatzaren 31n amaituko.
5.– Bakarrik lanaren parte grafikoa Ilustrazio modalitatean aurkezten bada, eta idatzizkoa beste modalitate batean, aurkeztu ahal izango da lan bera sarietako bi modalitatetan.
6. artikulua.– Epaimahaiak.
1.– Sarirako hautagaiak aurkeztu, lanen kalitatea neurtu eta Euskadi literatura saria, kasuan kasuko modalitatean, nori egokituko zaion erabakitzea, modalitate bakoitzeko epaimahaia osatzen duten epaimahaikideei dagokie. Bost kidek osatutako epaimahaiak modalitate bakoitzeko Euskadi literatura saria emateko proposamena egingo du. Epaimahaikideak abstenitu egingo dira eta ezetsiak izan daitezke Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritako kasuetan. Batzordean parte hartzeagatik epaimahaikideek jasotako informazioa konfidentzialtasunez gordeko dute.
2.– Epaimahaia osatzeko orduan, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, bere 3.7 artikuluan dioena beteko da.
3.– Epaimahaikideak modalitate bakoitzean:
a) Euskarazko literatura:
– Jon Martin Etxebeste, Euskal Idazleen Elkarteak (EIE) proposatutakoa.
– Maria Jose Olaziregi Alustiza, Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutakoa.
– Asier Serrano Lasa.
– Castillo Suarez Garcia.
– Itxaro Borda Charriton.
b) Gaztelaniazko literatura:
– Karmelo Caballero Iribarren, aurreko urteko irabazlea.
– Javier Maura Barandiaran, Euskadiko Idazleen Elkarteak (AEE-EIE) proposatutakoa.
– Natalia Vara Ferrero, Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutakoa.
– Javier Camara Tobalina.
– Gemma Herrero Virto.
c) Euskarazko haur eta gazte literatura:
– Lore Agirrezabal Pertusa, Galtzagorri elkarteak proposatutakoa.
– Leire Diaz de Gereñu Lasaga, Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutakoa.
– Ziortza Onaindia Bereziartua.
– Igor Idoeta Irazabal.
– Xabier Olaso Bengoa.
d) Euskarazko literatura itzulpena:
– Koro Navarro Etxeberria, Euskal Itzultzaile Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteak (EIZIE) proposatutakoa.
– Iker Sancho Insausti, Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutakoa.
– Paskual Rekalde Irigoien, Euskaltzaindiak proposatutakoa.
– Juan Garzia Garmendia.
– Aintzane Ibarzabal Esnaola.
e) Literatura lanaren ilustrazioa:
– Yolanda Mosquera Fernandez, aurreko urteko irabazlea.
– Higinia Garay Zarate, Euskal Irudigileen Elkarte Profesionalak (APIE) proposatutakoa.
– Jon Mantzisidor Uria, Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutakoa.
– Mikel Valverde Tejedor.
– Ainara Aspiazu Aduriz.
f) Euskarazko saiakera:
– Kepa Altonaga Sustatxa, aurreko urteko irabazlea.
– Alberto Lopez Basaguren, Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutakoa.
– Monika Madinabeitia Medrano, Mondragon Unibertsitateak proposatutakoa.
– Mitxelko Uranga Alvarez.
– Katixa Agirre Miguelez.
g) Gaztelaniazko saiakera:
– Santos Zunzunegui Diez, aurreko urteko irabazlea.
– Amaia Bacigalupe de la Hera, Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutakoa.
– Maria Jesus Pando Canteli, Deustu Unibertsitateak proposatutakoa.
– Maria Jose Martinez Gutierrez.
– Cesar Coca Garcia.
4.– Idazkari-lanetan Marta Merino Ortiz de Landaluce Eusko Jaurlaritzako funtzionarioa arituko da. Iritzia eman ahal izango du, baina botorik ez. Aurreko urteko sariaren irabazlea epaimahaian baldin badago bera izango da epaimahaiburua. Gainerako kasuetan, epaimahaiak erabakiko du lehenengo bileran epaimahaiburua zein izango den.
5.– Modalitate bakoitzean, epaimahaikideek irizpide hauek hartuko dituzte kontuan.
a) Euskarazko literatura, gaztelaniazko literatura eta euskarazko haur eta gazte literatura modalitateetan:
– Lanen kalitate literarioa. Gehienez: % 40.
– Originaltasuna. Gehienez: % 30.
– Literatura-hizkeraren egokitasuna. Gehienez: % 30.
b) Euskarazko literatura itzulpenaren modalitatean:
– Erregistroaren egokitasuna. Gehienez: % 40.
– Jatorrizkoaren izpiritua bereganatzea. Gehienez: % 30.
– Balio eta hizkuntza literarioen erantzuna. Gehienez: % 30.
c) Literatura-lanaren ilustrazioaren modalitatean:
– Ilustrazioen kalitatea. Gehienez: % 40.
– Originaltasuna. Gehienez: % 30.
– Hizkuntza grafikoaren egokitasuna. Gehienez: % 30.
d) Euskarazko saiakeraren eta gaztelaniazko saiakeraren modalitateetan:
– Lanen kalitatea. Gehienez: % 40.
– Sormena eta landutako gaiaren originaltasuna. Gehienez: % 30.
– Erabilitako hizkuntzaren egokitasuna. Gehienez: % 30.
7. artikulua.– Sariari buruzko erabakia.
1.– Epaimahai bakoitzak bere modalitatean saria emateko proposamen arrazoitua egingo du. Erabakiak botoen gehiengoaren arabera emango dira eta, berdinketarik egonez gero, presidentearen botoak ebatziko du. Epaimahaiko idazkariak bertako jardun eta erabakien berri jasoko du aktan, baita epaia funtsatzen duen deliberamendu arrazoitua ere.
2.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak bidezko Agindua emango du, Euskadi Saria modalitate bakoitzean merezi duen lana izendatzeko. Agindu hori sei hilabeteko epean interesdun bakoitzari jakinaraziko zaio, Agindu hau buletinean argitaratzen denetik kontatuta.
3.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian zerrenda bat argitaratuko da, saritutako pertsona eta lanekin, eta hedabideetan Kultura eta Hizkuntza Kultura Sailak bidera ditzakeen zabalkunde-ekintzak egin ahal izango dira.
4.– Modalitate bakoitzean saria inori eman gabe uztea ere erabaki ahal izango da, epaimahaiaren iritziz lan bakar batek ere beharrezko kalitate-baldintzak betetzen ez baditu.
5.– Sari-ematea berariaz antolaturiko ekitaldi batean egingo da.
8. artikulua.– Sariaren ordainketa.
1.– Saria ematen duen Agindua hartutakoan, gehienez hiru hilabeteko epean sariaren ordainketa egingo da. Aurretik saridunek onartu egin beharko dute saria. Horretarako hamar eguneko epean, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, saridunek ez badiote sariari berariaz eta idatziz uko egiten, saria onartu egiten dutela ulertuko da.
2.– Saritutako lanaren egileari (itzulpenaren modalitatean izan ezik) bere lana jatorrizko hizkuntza ez den beste hizkuntza batean argitaratzeko kontratua egite aldera eman beharreko diru-kopurua, kontratua sinatu dela Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzan egiaztatu ondoren ordainduko da (beti ere hurrengo urteko ekitalditik aurrera). Horretarako, kontratuaren kopia bidali beharko da 2020ko abenduaren 31 baino lehen.
3.– Bestalde, saritutako lanaren egileak berak aukeratutako hizkuntzara itzulitako eta argitaratutako lan horren bi ale bidali beharko ditu Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzara, editatu eta, gehienez, hilabeteko epean, beti ere 2021eko abenduaren 31 baino lehenago.
XEDAPEN GEHIGARRIA
Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio Klausula.
Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.
Helburua: Euskadi Literatura Sariak kudeatzea.
Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua da (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legea).
Jasotzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.
Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.
Informazio gehigarria: web helbide hauetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago:
– Euskarazko literatura: www.euskadi.eus/dbao/0128109
– Gaztelaniazko literatura: www.euskadi.eus/dbao/0128110
– Euskarazko haur eta gazte literatura: www.euskadi.eus/dbao/0128111
– Euskarazko literatura itzulpena: www.euskadi.eus/dbao/0128112
– Literatura lanaren ilustrazioa: www.euskadi.eus/dbao/0128113
– Euskarazko saiakera: www.euskadi.eus/dbao/0128114
– Gaztelaniazko saiakera: www.euskadi.eus/dbao/0128115
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beronen aurka interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal diote Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean, EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 13a.
Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,
BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.