Sektore publikoaren kargudunak Lana eta Justizia

Mikel Unzalu Hermosa

Kabinetearen zuzendaria 2017-04-22-tik

Sailburuaren lan-programaren plangintza eta jarraipena egitera eta hura laguntzera dago bideratuta Kabinetearen lana; programa horri laguntzeko behar den informazio guztia bildu eta aztertu beharra azpimarratzen dugu, eta horren arauak helarazten dizkiegu gaiaren arabera eskumena duten saileko organoei, betiere denak ondo koordinatuta daudela zainduz. Gainera, gure eskumenen barruan sartzen da Eusko Legebiltzarrarekiko eta Arartekoarekiko harremanak bideratzea, baita Jaurlaritzako gainerako sailekin dauden harremanak ere. Komunikazio-politikaren plangintza egiten dugu; sailaren egintza publikoak eta ofizialak antolatzen ditugu, eta egin diren jarduera garrantzitsuenen berri ematen diegu herritarrei, komunikabideen, sare sozialen eta publizitate-kanpainen bidez.

Curriculum Vitae:

Ekitaldiak Mikel Unzalu Hermosa 2019.eko azaroak 09

Ez dago ekitaldirik